Trang chủ >> Tài nguyên >> Webinar

  ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT THÔNG TIN SECOMM TALK
  Hành trình xây dựng website thương mại điện tử toàn diện

  Sắp diễn ra

  HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TOÀN DIỆN.

  Diễn giả: Anh Nguyễn Vũ Kỳ (CEO & Founder SECOMM)

  Thời gian: 9:00 – 11:00 ngày 07.07.22

  Hình thức: Online trên Zoom

  Nội dung: Hành trình xây dựng website thương mại điện tử từ cơ bản cho đến nâng cao, cùng các thông tin chi tiết về cơ hội và thử thách.

  Xem chi tiết
  Hành trình xây dựng website thương mại điện tử toàn diện

  Sắp diễn ra

  Webinar: HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TOÀN DIỆN.

  Diễn giả: Anh Nguyễn Vũ Kỳ (CEO & Founder SECOMM)

  Thời gian: 9:00 – 11:00 ngày 04.04.22

  Hình thức: Online trên Zoom

  Xem chi tiết
  Hành trình xây dựng website thương mại điện tử toàn diện

  Sắp diễn ra

  Webinar: HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TOÀN DIỆN.

  Diễn giả: Anh Nguyễn Vũ Kỳ (CEO & Founder SECOMM)

  Thời gian: 9:00 – 11:00 ngày 04.04.22

  Hình thức: Online trên Zoom

  Xem chi tiết
  Hành trình xây dựng website thương mại điện tử toàn diện

  Đã diễn ra

  Webinar: HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TOÀN DIỆN.

  Diễn giả: Anh Nguyễn Vũ Kỳ (CEO & Founder SECOMM)

  Thời gian: 9:00 – 11:00 ngày 04.04.22

  Hình thức: Online trên Zoom

  Xem chi tiết
  Hành trình xây dựng website thương mại điện tử toàn diện

  Đã diễn ra

  Webinar: HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TOÀN DIỆN.

  Diễn giả: Anh Nguyễn Vũ Kỳ (CEO & Founder SECOMM)

  Thời gian: 9:00 – 11:00 ngày 04.04.22

  Hình thức: Online trên Zoom

  Xem chi tiết