Sự kiện

Sự kiện khởi động – buổi workshop TECH TALK 2020

Chia sẻ bài viết

Sự kiện khởi động – buổi workshop TECH TALK 2020 đã chính thức được tổ chức với buổi trình bày về những hiểu biết và kiến thức chung về nền tảng Magento.

Chị Ivy Phan (Quản lý dự án tại SECOMM) là diễn giả cho buổi workshop này. Bắt đầu với phần giới thiệu ngắn gọn, chủ đề Magento thực sự đã thu hút sự quan tâm từ mọi người và tạo ra một cuộc thảo luận sôi nổi trong suốt buổi workshop với các hoạt động Q&A từ các thành viên non-dev và những chia sẻ về Magento từ các thành viên dev.

Nói cách khách, buổi workshop TECH TALK 2020 đã tạo ra khoảng thời gian chia sẻ và kết nối tuyệt vời cho các thành viên tham gia. Bên cạnh đó, tất cả các bạn Secommers không vừa có thời gian để gắn kết, kết nối vừa có thêm nhiều nguồn kiến ​​thức thú vị về phiên bản mới vừa ra mắt của Magento. Từ khung nội dung chính bao gồm:

  • Giới thiệu khái quát về nền tảng Magento
  • Các mức độ phân cấp cửa hàng  và phạm vi cấu hình cho phép người dùng tùy chỉnh với nhiều store và store views
  • Giới thiệu các cấu hình cơ bản trong với danh mục nội dung và quy trình cài đặt email
Techtalk 2020

Chị Ivy Phan bắt đầu buổi workshop với phần giới thiệu chung về nền tảng Magento

Techtalk 2020

Hoạt động Q&A với nhiều chia sẻ và thảo luận từ các bạn Secommers

Bài viết khác

SECOMM workshop - TECH TALK 2020

Sự kiện khởi động – buổi workshop TECH TALK 2020