Loader

home - Secomm home - Secomm home - Secomm home - Secomm

SECOMM cung cấp dịch vụ kiểm tra các tác vụ điều khiển quản lý trong hệ thống website. Việc rà soát các vấn đề sẽ xác định chính xác tình trạng bảo mật của hệ thống thông tin, tăng cường an toàn cho nguồn dữ liệu để vận hành website hiệu quả hơn. Không dừng lại ở đó, chúng tôi cũng hỗ trợ đề xuất các giải pháp tương thích giúp hệ thống cải thiện và tăng cường hiệu năng hoạt động.

Kiểm Soát Hệ Thống

Dịch Vụ Chi Tiết

KIỂM THỬ BẢO MẬT

KIỂM THỬ BẢO MẬT

– Kiểm tra các lỗ hổng và rủi ro bảo mật

– Ngăn chặn phần mềm độc hại và kiểm tra tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu PCI

– Đánh giá và sửa lỗi VAPT

HIỆU NĂNG

HIỆU NĂNG

Rà soát hệ thống website để tối ưu hóa và tăng hiệu suất cao hơn:
– Giám sát và dọn dẹp dữ liệu trang
– Tăng tốc độ trang

HIỆU CHỈNH CODE & BUG

HIỆU CHỈNH CODE & BUG

Kiểm tra tiêu chuẩn coding
Giải pháp sửa lỗi và hiệu chỉnh bug

MODULE CONFLICTS

MODULE CONFLICTS

Rà soát xung đột tiềm tàng giữa các module và đề xuất giải pháp phù hợp

KIỂM THỬ BẢO MẬT

KIỂM THỬ BẢO MẬT

– Kiểm tra các lỗ hổng và rủi ro bảo mật

– Ngăn chặn phần mềm độc hại và kiểm tra tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu PCI

– Đánh giá và sửa lỗi VAPT

 

HIỆU NĂNG

HIỆU NĂNG

Rà soát hệ thống website để tối ưu hóa và tăng hiệu suất cao hơn:
– Giám sát và dọn dẹp dữ liệu trang
– Tăng tốc độ trang

 

HIỆU CHỈNH CODE & BUG

HIỆU CHỈNH CODE & BUG

Kiểm tra tiêu chuẩn coding
Giải pháp sửa lỗi và hiệu chỉnh bug

 

MODULE CONFLICTS

MODULE CONFLICTS

Rà soát xung đột tiềm tàng giữa các module và đề xuất giải pháp phù hợp

 

Vui lòng liên hệ trực tiếp tại đây để nhận được tư vấn nhanh nhất từ SECOMM. Chúng tôi cam kết là đối tác đáng tin cậy và cung cấp cho bạn mọi hỗ trợ tốt nhất.