Loader

home - Secomm home - Secomm home - Secomm

QA Intern

Quay lại arrow_back

Chúng tôi cung cấp

Môi trường làm việc sáng tạo, thân thiện và vui vẻ

Hỗ trợ phát triển và cải thiện bản thân từng ngày

Có cơ hội làm việc chính thức dựa trên hiệu quả công việc được đánh giá sau thời gian thực tập

Hỗ trợ tiền thưởng khi tham gia tasks và dự án của công ty

Tham gia các sự kiện và hoạt động team building của SECOMM

Yêu Cầu

– Kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm

– Kiến thức về phát triển test cases dựa trên các thông số kỹ thuật

– Thái độ chủ động tiếp cận và xử lý công việc

– Kiểm soát và đảm bảo chất lượng sản phẩm

 

  • Accepted file types: doc, docx, pdf, png.

Vị trí khác

 

#PHP #Magento #OOP #HTML/CSS #Javascript #Wordpress #Laravel #Teamwork

 

#Marketing #Sales #DigitalMaketing #ecommerce #BusinessDevelopment

 

#TimeManagement #Communication #Planning/Projects #WorkIndependently #ecommerce #BusinessDevelopment

 

#Testing #TestCases #ecommerce #Learning #Teamwork

 

#PHP #Magento #OOP #HTML/CSS #Javascript #Wordpress #Laravel #Teamwork #Research #Learning

 

#Testing #Teamwork #Research #Learning